3 bươc đăng ký hộ khẩu vào Quận 6 TP HCM

 

Đăng ký thường trú

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu thỏa mãn các điều kiện sẽ được cấp sổ hộ khẩu.

Điều kiện đăng ký thường trú: Về cơ bản, công dân có chỗ ở hợp pháp tại tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Sổ hộ khẩu được cấp tại nơi đăng ký thường trú. Nếu trường hợp là thuê, mượn, ở nhờ thì cần thêm sự đồng ý bằng văn bản của chủ hộ (Điều 19 Luật cư trú).

Đăng ký hộ khẩu tại Quận 6.

Có chỗ ở hợp pháp là điều kiện quan trọng.

Điều kiện đầu tiên để đăng ký thường trú ở Quận 6 đó là: Có chỗ ở hợp pháp tại Quận 6. Chỗ ở có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc do cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn, ở nhờ theo quy định của pháp luật.

Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương: có thêm điều kiện diện tích bình quân. Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân tối thiêu 5 mét vuông / người.

Các điều kiện bổ sung

Đăng ký hộ khẩu tại các thành phố trực thuộc trung ương như Quận 6 cần thêm các điều kiện

 • Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình
  +Vợ/ chồng về ở với nhau
  +Con cái về ở với cha/ mẹ hoặc ngược lại
  +Người nghỉ hưu, mất sức về ở với anh, chị, em ruột
  +Người chưa thành niên về ở với người thân
  +Người thành niên độc thân về ở với người thân
 • Làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Hoặc trường hợp theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, chỗ ở hợp pháp.
 • Đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.
 • Chỗ ở hợp pháp:
  +Tạm trú liên tục từ 1 năm trở lên nếu đăng ký thường trú vào huyện, thị xã trực thuộc trung ương.
  +Tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên nếu đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
  -Nếu công dân tạm trú tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố, thời gian tạm trú liên tục sẽ được tính bằng tổng thời gian tạm trú của công dân ở tất cả các địa điểm đã tạm trú. Thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú tới ngày nộp hồ sơ đăng ký thường trú. Giấy tờ xác minh thời hạn tạm trú chính là sổ tạm trú. Sổ này được cấp cho công dân hoặc hộ gia đình khi tiến hành khai báo tạm trú.
 • Nơi đề nghị đăng ký thường trú phải là nơi đăng ký tạm trú

Xem thêm: Mọi điều về Sổ hộ khẩu 2018.

Nộp hồ sơ đăng ký hộ khẩu vào Quận 6

Khi đáp ứng được các điều kiện, người dân tiếp tục tiến hành nộp hồ sơ. Công dân đến trụ sở công an cấp quận, huyện để đăng ký thường trú. Với Quận 6: Công an Quận 6,114 Đường Phạm Văn Chí, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Trụ sở công an Quận 6.

Hồ sơ gồm:

+Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

+Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

+Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu)

+Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

+Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú (HK09A hoặc HK09B)

Xem thêm: Phân biệt các sổ tạm trú HK09, KT1234

Thời hạn trả kết quả: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.