Chính sách BĐS mới sẽ bãi bỏ bớt thủ tục hành chính

Liên quan tới các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hiện nay có 03 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp Trung ương và có 04 thủ tục được giải quyết tại cấp tỉnh, thời gian giải quyết 07 -> 29 ngày làm việc. Các thủ tục được quy định rõ ràng hơn về các trình tự, cách thức thực hiện, tuy nhiên cần tiếp tục hướng dẫn 1 cách cụ thể về thành phần, về số hồ sơ phải nộp tại cơ quan và thời gian giải quyết. Còn thị trường BĐS bán lẻ của nước ta trong thời gian này vẫn tương đối ổn định. Đặc biệt là bán nhà quận 7 và nhà ở quận Tân Phú (Tp. HCM).

Sắp tới, trên cơ sở của quy định mới về  quản lý chất thải & phế liệu, quy định lựa chọn nhà đầu tư; thoát nước đô thị & KCN, Bộ Xây dựng mới đây tiến hành rà soát và công bố bãi bỏ 0 thủ tục: lựa chọn các nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án; lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng với dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước; thẩm định phê duyệt phương án phí thoát nước; phê duyệt lựa chọn các nhà đầu tư tham gia vào thực hiện .

Hoạt động bán lẻ của phân khúc bán nhà quận Tân Phú đang gây sự chú ý cho rất nhiều người

Như vậy, sẽ chỉ còn 03 thủ tục là thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật – tức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, sẽ gồm: thủ tục lấy ý kiến thỏa thuận – thủ tục thẩm định +phê duyệt phương án giá nước sạch – thủ tục cấp giấy phép chặt hạ & dịch chuyển các cây xanh.

Việc kiểm soát các thủ tục hành chính tại văn bản qui phạm pháp luật cũng sẽ thường xuyên được duy trì để mà giảm thiểu thủ tục không cần thiết,  và không hợp lý. Bộ cũng sẽ tiếp nhận và giải quyết những vướng mắc của các DN trong quá trình họ áp dụng pháp luật; cung cấp các thông tin và  nắm bắt được tình hình, phối hợp với nhau 01 cách có hiệu quả nhất với các Bộ; ngành; địa phương;các Hội nghề nghiệp… tháo gỡ được các khó khăn cho DN và người dân.

_____

Tin về bán nhà quận 12 và quận khác mới bạn đọc xem tại http://luatcutru.net