Giải đáp lưu trú Quận 6 (Phần 4)

Lưu trú khách sạn Quận 6

Lưu trú khách sạn Quận 6

HỎI: Anh Lâm làm nghề kinh doanh khách sạn ở Quận 6 thắc mắc. Tôi thường nhận khách ở qua đêm
với chỉ một giấy chứng minh nhân dân (CMND) cho cả 2 người. Tôi thực hiện đăng ký lưu trú cho họ vào 23 giờ hằng ngày. Tôi chỉ đăng ký cho người có giấy CMND. Người còn lại tôi không đăng ký. Tôi thực hiện như vậy có đúng không? Khi công an đến kiểm tra, khách sạn của tôi có bị phạt không? Tôi có nên cho những vị khách như vậy ở không?

– Nếu người đến lưu trú sau 23 giờ, tôi không đăng ký mà ghi vào sổ lưu trú ban đêm có được không?
– Nếu một trong 2 người có CMND có bảo lãnh cho người kia được không ?

Trả lời:

-Cơ sở pháp lý về Lưu trú.

Theo quy định của Luật cư trú 2006:

Điều 31. Lưu trú và thông báo lưu trú có quy định như sau

-Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú, mà không thuộc diện phải đăng ký tạm trú

-Về khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người từ đủ mười bốn tuổi trở lên đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn.

+Cách thức thông báo lưu trú: được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại.

-Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau. Ngoài ra trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

-Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú của co quan Công an.

Xem thêm: Chế độ lưu trú đi công tác

-Giải đáp câu hỏi lưu trú khách sạn 2 người

Lưu trú khách sạn Quận 6
Lưu trú khách sạn Quận 6

-Việc bạn chỉ đăng ký lưu trú cho 1 người là sai. Khi cơ quan Công an kiểm tra, cơ sở của bạn sẽ bị phạt hành chính. Việc lưu trú và thông báo lưu trú không yêu cầu phải có Giấy chứng minh nhân dân. “Trường hợp khách đến lưu trú không có các loại giấy tờ trên thì khi cho khách vào lưu trú, chủ cơ sở phải thông báo ngay cho cơ quan Công an phường, xã, thị trấn”. Bạn cần thông báo lưu trú cho cả 2 người. Cũng không cần phải có việc người có CMND bảo lãnh cho người còn lại.

-Trường hợp lưu trú sau 23h. Có thể thông báo lưu trú qua điện thoại, thông báo vào sáng ngày hôm sau. Việc bạn ghi vào sổ lưu trú khách sạn là đúng quy định

Luật lưu trú mới nhất Quận 6

Văn bản pháp luật về lưu trú mới nhất:

Các văn bản luật cư trú
Các văn bản luật cư trú
+ Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006).
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013).
+ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
+ Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
+ Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
+ Thông tư số 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

Xem thêm: Tổng hợp giải đáp lưu trú Quận 6