Giải đáp lưu trú Quận 6 (Phần 5)

Phạt lưu trú Quận 6

Lưu trú nghĩa là gì

Luật cư trú 2006 quy định

Lưu trú Quận 6
Lưu trú Quận 6

Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

Xem thêm: Luật lưu trú mới nhất

Phụ cấp lưu trú mới nhất Quận 6

Theo thông tu 40 của Bộ tài chính. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 7, phụ cấp lưu trú cho người đi công tác là 200 000 VNĐ/ Người/ Ngày.

Với việc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ (ở nơi đến công tác), đối với thanh toán theo hình thức khoán.

+Lãnh đạo cấp bộ trưởng, thứ trưởng cùng các chức danh lãnh đạo: 1 triệu VNĐ/ Ngày/ Người.

+Cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Khi đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: 450 000 VNĐ/ Ngày/ Người.

+Khi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh: 350 000 VNĐ/ Ngày/ Người.

+Khi đi công tác tại các vùng còn lại: 300.000 đồng/ngày/người.

-Trường hợp đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán. Có thể thanh toán theo giá thuê phòng thực tế. Yêu cầu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

+Lãnh đạo cấp bộ trưởng và các chức danh tương đương : 2 500 000 VNĐ/ Ngày/ Phòng hình thức 1 người/phòng.

+Đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, đối với thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo : 1,2 triệu VNĐ/ Ngày/ Phòng. Hình thức 1 người/phòng.

+Các đối tượng còn lại: 1 triệu VNĐ/ Ngày/ Phòng. Hình thức 2 người/phòng.

+Tại các vùng còn lại, đối với thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo: 1,1 triệu VNĐ/ Ngày/ Phòng. Hình thức 1 người/phòng.

+Với các đối tượng còn lại: 700 000 VNĐ/ Ngày/ Phòng. Hình thức 2 người/phòng.

 

Phí lưu trú và phạt lưu trú Quận 6

Hỏi: Thủ tục thông báo lưu trú ở cơ quan Công an có mất phí không. Nếu không thông báo lưu trú thì có thể bị hình phạt gì, mức phạt như thế nào?

Phạt lưu trú Quận 6
Phạt lưu trú Quận 6

Trả lời:

Thủ tục thông báo lưu trú thực hiện với trụ sở Công an xã, phường, thị trấn. Có thể thông báo trực tiếp hoặc qua điện thoại, mạng máy tính, mạng internet. Thủ tục thông báo này không mất phí.

Trường hợp không thông báo lưu trú, nếu cơ quan Công an tiến hành kiểm tra phát hiện. Bạn sẽ bị phạt hành chính.

Tùy mức phạt mà có thể lập thành biên bản hoặc không. Biên bản về vi phạm thông báo lưu trú.

+Về mức phạt. Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP có quy định như sau: đối với cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú. Hình thức có thể bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Tùy tình hình thực tế mà cán bộ Công an sẽ định mức phạt.

+Khoản 2, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính có quy định. Trường hợp cơ quan công an đi kiểm tra phát hiện sai phạm hành chính, lập tức có thể xử phạt tại chỗ không cần lập biên bản trong trường hợp xử phạt cảnh cáo. Hoặc xử phạt với cá nhân mà mức phạt thấp hơn 250 000 Đ / xử phạt với tổ chức mà mức phạt thấp hơn 500 000 Đ. Trường hợp mức phạt cao hơn thì họ cần lập biên bản xử phạt nữa.

Xem thêm: Tổng hợp giải đáp lưu trú Quận 6