Giải đáp tạm trú Quận 6 (phần 5)

Hướng dẫn người dân tạm trú

Tạm trú không thời hạn tại Quận 6

Hỏi: Anh Nguyễn Văn Long thường trú tại Long An. Anh Long mới chuyển đến TP Hồ Chí Minh sinh sống. Có ý định sống và làm việc lâu dài, được biết phải đăng ký tạm trú, anh thắc mắc có thể đăng ký tạm trú không thời hạn được không?

Sổ tạm trú quận 6
Sổ tạm trú quận 6


Trả lời:

-Thời hạn tạm trú

Bạn không thể xin tạm trú vô thời hạn. Chỉ có trường hợp thường trú mới quy định được phép thường trú vô thời hạn.

Luật sửa đổi Luật cư trú (2013) quy đinh: Thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá 24 tháng.

Lưu ý: Trước khi hết hạn tạm trú 30 ngày bạn có thể làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Khi hết thời hạn tạm trú, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục tạm trú tại nơi ở cũ thì đến cơ quan Công an tiến hành gia hạn tạm trú. Thông tư 35/2014/TT-BCA, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú 2006 và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP có đề cập tới vấn đề gia hạn tạm trú rõ ràng.

-Gia hạn tạm trú

Hồ sơ gia hạn tạm trú gồm có:

+Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
+Sổ tạm trú
+Đối với trường hợp học sinh, sinh viên, học viên, người lao động phải có văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo danh sách.

Trong thời hạn hai ngày làm việc từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ bạn sẽ được gia hạn tạm trú.

Trong trường hợp anh Long có chỗ ở hợp pháp và muốn cư trú không thời hạn. Anh cần tạm trú liên tục tại Quận 6 trong thời gian 2 năm. Sau đó anh có thể tiến hành thủ tục làm hộ khẩu thường trú tại đây. Với sổ hộ khẩu, anh có thể cư trú vô thời hạn.

Tạm trú có mấy loại

Về cơ bản, tạm trú có 2 loại là tạm trú dài hạn và tạm trú ngắn hạn; tạm trú cấp sổ hoặc tạm trú cấp giấy chứng nhận tạm trú (không cấp sổ).

Xem thêm: Các câu hỏi về tác dụng sổ tạm trú.

-Sổ tạm trú có 3 loại

+KT2 là tạm trú dài hạn trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cấp cho công dân có hộ khẩu thường trú trong cùng thành phố trực thuộc trung ương.
+KT3 là tạm trú dài hạn ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cấp cho công dân từ tỉnh thành khác tới thành phố trực thuộc trung ương.
+KT4 là tạm trú ngắn hạn ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Giống KT3 nhưng là ngắn hạn.

Làm tạm trú như thế nào, đăng ký tạm trú mất bao lâu

Quy trình làm tạm trú:
Hướng dẫn người dân tạm trú
Hướng dẫn người dân tạm trú
-Thời gian: Trong 30 ngày kể từ lúc chuyển đến chỗ cư trú, công dân phải làm thủ tục đăng ký tạm trú.
-Địa điểm nộp hồ sơ: Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú. Nếu ở Quận 6 thì nộp hồ sơ tại Công an phường.
-Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:
+Bản khai nhân khẩu
+Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
+Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Trường hợp thuê, mượn, ở nhờ thì phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký tạm trú của chủ hộ.
 +Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú.
-Thời hạn giải quyết. Từ khi nhận đủ hồ sơ, tính tới 03 ngày làm việc tiếp theo.
-Lệ phí: Theo quy định của UBND tỉnh, thành phố. Không quá 15.000 đồng/lần đăng ký