Giải đáp tạm trú Quận 6

Tạm trú thuê trọ

Tạm trú là gì ?

Tạm trú là một hình thức cư trú mà công dân tiến hành sinh sống, hoạt động, lao động, học tập tại một địa điểm nhất định ngoài nơi thường trú. Nơi tạm trú này có thời hạn nhất định.

-Đăng ký tạm trú. Điều 30 Luật cư trú 2006 quy định về đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan Công an sở tại. Công dân sẽ được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú và cấp sổ tạm trú.

Tôi muốn đăng ký tạm trú vào Quận 6 TP HCM thì đăng ký khi nào và ở đâu?

+Thời gian đăng ký tạm trú: Công dân đến ở tại địa điểm nào thì trong thời hạn 30 ngày cần đi đăng ký tạm trú.
+Địa điểm đăng đăng ký tạm trú: Công an phường Quận 6.

Nơi tạm trú là gì

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.

Theo Điều 12 Luật cư trú:
-Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Công dân có 2 nơi cư trú là nơi thường trú và nơi tạm trú
-Ở Quận 6, chỗ ở thế nào là hợp pháp?
+Chỗ ở thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng
+Chỗ ở được thuê mượn (phải đảm bảo diện tích tối thiểu 5 mét vuông 1 người)
 +Chỗ ở hợp pháp bao gồm: nhà ở; tàu, thuyền, phương tiện khác nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; nhà khác được sử dụng nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Tạm trú và thường trú khác nhau như thế nào

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn.

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú.

Cả 2 trường hợp đều đã đăng ký cư trú.

Xem thêm: Giải đáp câu hỏi các loại tạm trú

Luật tạm trú mới nhất dành cho Quận 6

Hiện nay các Luật liên quan tới tạm trú gồm có

Các văn bản luật cư trú
Các văn bản luật cư trú
+Luật Cư trú 2006
+Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (2013)
+Chỉ thị triển khai thi hành Luật Cư trú
+Nghị quyết 112/NQ-CP về bãi bỏ thủ tục cư trú, hộ khẩu, chứng minh (mới ban hành 2017)

Đi thuê trọ thì người thuê hay chủ nhà phải có trách nhiệm đăng ký tạm trú

-Điều 30 Luật Cư trú quy định: Ng­ười đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đến, phải đăng ký tạm trú tại công an xã, phường, thị trấn.

Tạm trú thuê trọ
Tạm trú thuê trọ

Theo đó, những người thuê trọ phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật. Khi người thuê trọ đăng ký tạm trú phải xuất trình giấy tờ tùy thân, khai báo theo mẫu và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó (bản hợp đồng thuê trọ).

Tuy nhiên, thực tế có những lúc chủ nhà không làm hợp đồng thuê để né tránh thuế. Cũng có trường hợp hợp đồng sơ sài. Do đó người thuê nhà cần tìm hiểu về đăng ký tạm trú cũng như ràng buộc các điều kiện thuê rõ ràng. Người thuê nhà hoặc người cho thuê đến đăng ký tạm trú tại công an phường đều được chấp nhận.

Tạm trú không được cấp sổ

Hỏi: Tôi tới đăng ký tạm trú tại phường 2, Quận 6 dưới diện đi thuê nhà trọ. Tôi không được cấp sổ tạm trú mà chỉ có giấy tạm trú?

Hiện nay, khi tiến hành đăng ký tạm trú có hai trường hợp: cấp sổ và không cấp sổ tạm trú. . Nếu chủ nhà đồng ý cấp sổ tạm trú thì công an sẽ tiến hành cấp sổ cho người thuê.

Trường hợp chủ nhà không đồng ý cấp sổ thì công an ghi nhận việc đăng ký tạm trú. Nếu người dân cần xác nhận tạm trú, công an phường sẽ thực hiện.

Cả hai trường hợp trên đều có giá trị như nhau.

Xem thêm: Tổng hợp giải đáp tạm trú Quận 6