Hướng dẫn ghi bản khai nhân khẩu mẫu mới nhất 2018

Bản khai nhân khẩu là gì? Hướng dẫn cách ghi bản khai nhân khẩu mẫu mới nhất 2018 mà luatcutru.net đưa ra sẽ giúp bạn đọc nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục mà không mắc phải sai sót nào.

Hướng dẫn ghi bản khai nhân khẩu mẫu mới nhất

Hướng dẫn ghi bản khai nhân khẩu mẫu mới nhất

Bản khai nhân khẩu là gì?

Bản khai nhân khẩu hay phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là loại giấy tờ nằm trong thủ tục đăng ký thường trú/tạm trú tại địa phương dành cho công dân từ 14 tuổi trở lên.

Các bản khai nhân khẩu mẫu thường sử dụng

1. Bản khai nhân khẩu mẫu HK01: thường dùng để kê khai nhân khẩu với công dân trên 14 tuổi khi làm các thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú hoặc trước đây đã đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nhưng chưa khai Bản khai nhân khẩu.

2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, bản khai nhân khẩu mẫu HK02: dùng trong trường hợp công dân thông báo thay đổi các nội dung liên quan đến hộ khẩu, nhân khẩu gồm: Đăng ký thường trú, tạm trú, điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú, xóa đăng ký thường trú, tạm trú, tách sổ hộ khẩu, đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cấp giấy chuyển hộ khẩu, xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú hay gia hạn tạm trú.

3. Phiếu khai báo tạm vắng mẫu HK05: mẫu này dùng khi công dân khai báo tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

4. Giấy chuyển hộ khẩu mẫu HK07: sử dụng khi công dân chuyển nơi ở thường trú.

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu mẫu HK01 mới nhất

Bản khai nhân khẩu mẫu HK01 mới nhất

Bản khai nhân khẩu mẫu HK01 mới nhất 

Hướng dẫn cách ghi bản khai nhân khẩu mẫu mới

Một số yêu cầu khi ghi biểu mẫu Hk01

 • Công dân ghi chính xác những nội dung được yêu cầu trong biểu mẫu, chữ viết cần rõ ràng, viết bởi một loại mực và không được viết tắt.
 • Nếu công dân làm thủ tục đăng ký cư trú không biết chữ hay không thể tự kê khai được thì phải nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Sau đó, người kê khai hộ phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai hộ.
 • Tuyệt đối không tự ý tẩy xóa, sửa chữa hay bổ sung thông tin làm sai lệch nội dung đã ghi trong biểu mẫu.
 • Bản khai nhân khẩu mẫu HK01 được dùng để kê khai nhân khẩu khi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

Cách thức ghi thông tin trong bản khai nhân khẩu

1. Thông tin về cá nhân:

Công dân khi kê khai thông tin cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, căn cứ vào giấy khai sinh và các loại giấy tờ hộ tịch khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cách ghi thông tin cá nhân trên bản khai nhân khẩu mẫu mới

Cách ghi thông tin cá nhân trên bản khai nhân khẩu mẫu mới

a) Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi ngày tháng năm sinh dương lịch với 2 chữ số cho ngày, tháng sinh và 4 chữ số cho năm sinh.

c) Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số CMND và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này).

d) Mục “Giới tính”: Chọn giới tính phù hợp và ghi rõ Nam hoặc Nữ

đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh.

e) Mục “Quê quán”: Ghi quê quán theo giấy khai sinh. Nếu giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo quê quán của cha hoặc quê quán của mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trường hợp con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận cha cho con thì quê quán của con được xác định theo quê quán của mẹ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại.

g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có).

h) Mục “Dân tộc”  “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh.

i) Mục “Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Cung cấp thông tin nghề nghiệp, tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.

2. Thông tin về địa chỉ cư trú

 • Ghi cụ thể, đầy đủ thông tin về địa chỉ cư trú gồm: số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bằng tiếng Việt).

3. Thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú

Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú.

4. Bản khai nhân khẩu mẫu HK01

 • Mục “Trình độ học vấn”: Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);
 • Mục “Trình độ chuyên môn”: Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ;
 • Mục “Trình độ ngoại ngữ”: Ghi rõ tên văn bằng, chứng chỉ cao nhất được cấp (Anh A, Anh B hoặc Pháp A, Pháp B hoặc Nga A, Nga B …);
 • Mục “Tóm tắt về bản thân (từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì)”: Ghi rõ từng khoảng thời gian (từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào) thay đổi về chỗ ở và nghề nghiệp, nơi làm việc).
 • Mục “Tiền án, tiền sự”: Ghi rõ tội danh, hình phạt theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án; đã được xóa án tích hay chưa hoặc đang trong giai đoạn bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; đã hoặc đang chấp hành hình phạt; bị kết án phạt tù được hưởng án treo; hình phạt bổ sung; đã hoặc đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn của tố tụng hình sự hoặc bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng. Thời gian bị áp dụng biện pháp đó.

Trên đây luật cư trú đã hướng dẫn cụ thể về cách ghi thông tin bản khai nhân khẩu mẫu mới nhất được cập nhật.

Bài viết:

Minh Ngọc