Mọi thứ về sổ tạm trú, sổ kt3 Quận 6

Hướng dẫn người dân tạm trú

Sổ tạm trú

Theo Luật cư trú: Sổ tạm trú là kết quả trả cho cá nhân, hộ gia đình đã đăng ký tạm trú.

-Tạm trú, nơi tạm trú là địa điểm nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú. Nơi này đã được công dân đăng ký tạm trú, được cấp sổ tạm trú.

-Sổ tạm trú: Là kết quả đăng ký tạm trú. Được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú. Sổ này có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân. Theo quy định mới, sổ tạm trú có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng.

Xem thêm: Lợi ích của sổ tạm trú Quận 6.

Sổ tạm trú KT3 Quận 6

-Sổ tạm trú KT3 là gì

-KT3 là sổ tạm trú dài hạn (không xác định thời hạn) ở một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đăng ký thường trú.

-Ví dụ: Anh Nguyễn Công Long  có hộ khẩu thường trú ở Đà Nẵng. Do yêu cầu công việc, anh tới TP Hồ Chí Minh làm việc tại Quận 6. Anh tiến hành đăng ký tạm trú dài hạn ở Quận 6 thì giấy đăng ký này chính là giấy tạm trú KT3.

-Sổ tạm trú KT3 được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định. Tác dụng xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng. Thời hạn tạm trú phụ thuộc đề nghị của công dân (anh Long). Lưu ý theo sửa đổi Luật cư trú 2013, thời hạn này tối đa không quá hai mươi bốn tháng.

Thủ tục gia hạn khi hết thời hạn tạm trú. Anh có thể đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú để tiến hành làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú.

-Cấp lại và làm mới sổ tạm trú KT3:

Nếu như sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng tuy nhiên vẫn có nhu cầu tạm trú. Hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn muốn tiếp tục tạm trú tại đó thì tiến hành như sau.

+Đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú.
+Yêu cầu cấp lại sổ tạm trú.
+Tiến hành theo hướng dẫn

Hướng dẫn người dân tạm trú

Hướng dẫn người dân tạm trú.

Sổ tạm trú KT3 giúp bạn có đủ điều kiện được sinh hoạt và hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như một công dân thường trú nơi bạn sinh sống.

 

Điều kiện đăng ký tạm trú dài hạn KT3

-Công dân đã đăng ký thường trú tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng hiện nay sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đăng ký thường trú.

-Mua đất, có nhà ở tại thành phố thuộc Trung ương. Lưu ý đây là nơi có nhu cầu đăng ký tạm trú KT3.

-Nếu là thuê, mượn hoặc ở nhờ nhà của cá nhân. Trường hợp này cần có được sự đồng ý bằng văn bản của người cho thuê, mượn, ở nhờ.

Xem thêm: Tất tần tật về tạm trú 2018 Tại đây.

Thủ tục đăng ký tạm trú KT3

Địa điểm: Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó muốn tạm trú (Công an phường của Quận 6)

Trình tự:

+Xuất trình chứng minh nhân dân và các giấy tờ theo yêu cầu.

+Bộ phận nhận và trả hồ sơ tiếp nhận yêu cầu

+Thời gian xử lý: Ba ngày làm việc, kể từ lúc nhận hồ sơ

+Kết quả: Cấp sổ tạm trú theo mẫu quy định của Bộ Công an. Hoặc hướng dẫn, trả lời bằng văn bản nếu xảy ra vấn đề

Sổ tạm trú quận 6

Sổ tạm trú Quận 6.

Giấy tờ, hồ sơ cần thiết đăng ký KT3

– Bản khai nhân khẩu (Theo mẫu HK01 của BCA)

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Theo mẫu HK02 của BCA)

– Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (giấy tờ mua bán nhà, iấy tờ quyền sử dụng đất….). Trừ trường hợp chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở. Nhưng chủ hộ phải ghi rõ đồng ý cho thuê, mượn vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, ký và ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

+Nếu giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn thì không cần công chứng hoặc chứng thực.
+Nếu không có các giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp thì phải có Văn bản cam kết của công dân theo hướng dẫn của nơi đến đăng ký tạm trú.

– Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú.