Phân biệt sổ HK09A, HK09B; kt1, kt2, kt3, kt4 ở Quận 6 TP HCM

Cơ sở pháp lý

Để biết chi tiết về các thông tin trong bài viết, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm từ:
-Văn bản: Luật cư trú 2006 (Văn bản hợp nhất Luật cư trú số 03/2013)
-Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
-Thông tư số 36/2014/TT-BCA: Về các biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú.

Các loại sổ cư trú

-Sổ hộ khẩu: được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đăng ký thường trú tại một địa điểm nhất định. Có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.
-Sổ tạm trú: được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đăng ký tạm trú. Có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân, thời hạn tối đa 24 tháng.

Sổ tạm trú HK09A và HK09B

Thông tư số 36/2014/TT-BCA quy định: Sổ tạm trú (ký hiệu là HK09A và HK09B) được dùng để cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú và có thời hạn tối đa là 24 (hai mươi bốn) tháng.
+Mẫu HK09A được cấp cho hộ gia đình.
+Mẫu HK09B được cấp cho cá nhân.
Sổ tạm trú HK09 Quận 6

-Thủ tục cấp sổ tạm trú HK09

-Chuẩn bị hồ sơ và nộp giấy tờ liên quan tại Công an xã, phường, thị trấn. Khi đến đăng ký tạm trú phải xuất trình các giấy tờ gồm có:
+Giấy chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân), hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân đăng ký thường trú.
Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình các giấy tờ sau:
+Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà,…). Nếu chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, mượn, ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
+Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
+Bản khai nhân khẩu.
-Nhận sổ tạm trú.
+Trách nhiệm cấp sổ tạm trú thuộc Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.
+Thời hạn cấp sổ: ba ngày làm việc, kể từ lúc cơ quan này nhận đủ giấy tờ phù hợp.
+Mẫu sổ tạm trú: theo quy định của Bộ Công an.

-Cấp lại, đổi mới. Xủ phạt về vi phạm sổ tạm trú

+Sổ tạm trú HK09 có thời hạn tối đa 24 tháng. Vì vậy, các cá nhân và hộ gia đình được cấp sổ tạm trú HK09 đã quá 02 năm mà sổ tạm trú không thể hiện việc gia hạn tạm trú cần đến công an phường làm thủ tục gia hạn tạm trú hoặc đổi sổ theo quy định.
+Sổ tạm trú hư hỏng thì được đổi, mất được cấp lại.
+Nếu đến tạm trú tại xã, phường, thị trấn khác thì phải đăng ký lại.
+Xóa đăng ký tạm trú: thực hiện bởi cơ quan cấp sổ tạm trú. Công dân đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, lao động, học tập tại đó từ sáu tháng trở lên.
+Xử phạt vi phạm về đăng ký tạm trú: Nếu công dân không thực hiện đăng ký tạm trú thông thường sẽ bị xử phạt hành chính. Khung phạt từ 100 000 VNĐ đến 300 000 VNĐ.

Phân biệt sổ Kt1, Kt2, Kt3, Kt4

-KT1: Sổ hộ khẩu thường trú của công dân.

Cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký thường trú sẽ được nhận sổ này. Sổ có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Địa điểm thường trú của sổ KT1 là địa điểm lâu dài, được ghi lại trong chứng minh nhân dân / căn cước công dân.
Sổ hộ khẩu tại Quận 6 .

-KT2 và KT3: Sổ tạm trú dài hạn

KT2: Sổ có giá trị trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sổ tạm trú KT2 được cấp cho công dân trong trường hợp: Công dân có đăng ký thường trú tại một Quận/ huyện và tiếp tục đăng ký tạm trú tại một Quận/ huyện khác trong cùng thành phố
Ví dụ: Chị Nguyễn Bích Ngọc có hộ khẩu thường trú ở Quận 1 – TP.HCM, nhưng có mua thêm 1 ngôi nhà và hiện sinh sống ở Quận 6 – TP.HCM. Chị Ngọc tiến hành đăng ký tạm trú dài hạn ở Quận 6, lúc này giấy đăng ký chính là KT2.
KT3: Sổ tạm trú dài hạn ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đăng ký thường trú. Hay trường hợp công dân có đăng ký thường trú tại một tỉnh và tiếp tục đăng ký tạm trú dài hạn tại một tỉnh khác cùng đất nước.
Ví dụ: Anh Nguyễn Công Long  có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Ninh Thuận. Hiện anh Long sinh sống và làm việc ở Quận 6- TP.HCM. Khi đăng ký tạm trú dài hạn ở TP.HCM thì giấy đăng ký anh Long nhận được chính là KT3.

-KT4: Sổ tạm trú ngắn hạn

Sổ được cấp ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đăng ký thường trú. Sổ này tương tự KT3 nhưng thời hạn ngắn hơn (thường có thời hạn nhất định).
-Luật cư trú sửa đổi 2013 quy định thời hạn tối đa của sổ tạm trú là 24 tháng. Như vậy sổ KT2 hay KT3 cũng chỉ có giá trị tối đa 24 tháng.