Quy định mới về cư trú: bỏ sổ hộ khẩu Quận 6

Chính phủ đồng ý bỏ Sổ hộ khẩu và CMND

Ngày 30/10/2017, Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính được ban hành. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Theo đó, phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng Sổ hộ khẩu được chính phủ chấp thuận. Bộ Công an sẽ chuyển qua quản lý bằng mã số định danh.
-Giải đáp thắc mắc của người dân về việc bỏ sổ hộ khẩu từ ngày nào: Bộ Công an cho biết, việc bỏ các thủ tục về số hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất quản lý bằng mã số định danh cá nhân cần theo lộ trình, sẽ chưa thể lập tức bỏ ngay. Việc bỏ sổ hộ khẩu phụ thuộc rất lớn vào việc hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngoài ra còn kể đến việc kết nối giữa các bộ ngành đang quản lý các thông tin khác. Dự kiến đến năm 2019-2020.
Bỏ sổ hộ khẩu Quận 6 từ 2019.
Như vậy, các giấy tờ cần thiết như Sổ hộ khẩu, CMND vẫn sẽ được duy trì tới những năm 2019-2020.

Những điểm đáng chú ý về cư trú trong Nghị quyết 112

-Đăng ký thường trú

Bỏ hình thức quản lý dân cư bằng Sổ hộ khẩu. Tiếp đó thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Thay thế việc trả kết quả giải quyết là Sổ hộ khẩu bằng việc trả kết quả là cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Bản khai nhân khẩu (HK01), phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02) (quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú) được thay thế bởi biểu mẫu mới bao gồm nội dung về thay đổi về nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện nay và các thông tin về công dân có thay đổi so với thời điểm khai phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), giảm tải các thông tin đã khai thác được trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Các giấy tờ bị bỏ: “Giấy chuyển hộ khẩu (HK07)” ; Giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh của trẻ em.

-Đăng ký tạm trú

Bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng Sổ tạm trú. Tiếp đó thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Thay thế việc trả kết quả tạm trú là Sổ tạm trú bằng việc cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

-Bãi bỏ các thủ tục sau

+Tách/ Cấp đổi/ Cấp lại sổ hộ khẩu.
+Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.
+Xóa đăng ký thường trú.
+Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú.
+Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.
+Cấp giấy chuyển hộ khẩu.
+Cấp đổi/ Cấp lại sổ tạm trú.
+Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú.
+Gia hạn tạm trú.
+Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật.
Bộ Công an họp báo về Nghị quyết 112.
Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú năm 2006. Thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính và 7 Nghị định liên quan; Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 24 thông tư, Thông tư liên tịch.
Lộ trình triển khai của Bộ Công an là đến cuối năm 2018, đầu năm 2019. Thời gian này sẽ thu thập được dữ liệu của 90 triệu dân, hoàn thành cấp mã số định danh cá nhân. Đồng thời triển khai hạ tầng cơ sở dữ liệu từ Trung ương đến địa phương.