Quy trình làm Sổ hộ khẩu TP HCM Quận 6

Sổ hộ khẩu

-Sổ hộ khẩu là gì: Hộ khẩu là giấy tờ cơ quan Công an cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký thường trú. Sổ này có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

-Cần Sổ hộ khẩu để làm gì: Sổ hộ khẩu được sử dụng để quản lý dân cư, mua bán tài sản (nhà đất, xe cộ …), khai sinh khai tử, xin học cho con cái… Hiện nay, các đơn vị cơ quan nhà nước khi tuyển dụng  công – viên chức cũng đưa ra yêu cầu hộ khẩu đối với những người muốn được tuyển dụng.

Xem thêm: Tác dụng sổ hộ khẩu.

Quy trình làm Sổ hộ khẩu Quận 6

-Các điều kiện phải kiểm tra

Điều kiện để đăng ký thường trú tại Quận 6 được quy định tại Điều 20 Luật cư trú. Theo đó Công dân phải thỏa mãn:

+Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố (Quận 6).
+Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp đăng ký thường trú ở quận 6 đòi hỏi 2 năm tạm trú liên tục. Nếu tạm trú tại nhiều nơi ở khác nhau trong cùng TP HCM thì thời gian tạm trú có thể tính bằng tổng thời gian tạm trú các nơi ở đó.

Điều kiện sổ hộ khẩu.

+Chỉ được phép đề nghị cấp sổ hộ khẩu tại nơi đang tạm trú.

-Thủ tục làm sổ hộ khẩu TP HCM Quận 6

+Hồ sơ đăng ký thường trú

-Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

-Bản khai nhân khẩu.

-Giấy chuyển hộ khẩu.

-Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

+Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà. Hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà.
+Giấy tờ quyền sử dụng đất.
+Giấy phép xây dựng.
+Hợp đồng mua bán nhà ở.
+Hợp đồng mua nhà để ở hoặc giấy tờ chứng minh có bàn giao nhà ở. Nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán.

+Giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở.
+Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác.
+Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật.

+Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên.
+Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng để ở.
+Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp.
+Giấy tờ của cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo về việc công dân có chỗ ở hợp pháp.

+Nộp hồ sơ

Cơ quan công an cấp quận. Cơ quan Công an quận 6: 114 Đường Phạm Văn Chí, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh

Tiếp nhận hồ sơ nhân dân.

+Nhận kết quả

+Thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ lúc cơ quan Công an nhận đủ hồ sơ

+Kết quả: Sổ hộ khẩu, hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do

Đổi sổ hộ khẩu mới

-Điều kiện cấp đổi sổ hộ khẩu: Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được cấp đổi.

-Hồ sơ cấp đổi sổ hộ khẩu:

+Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
+Sổ hộ khẩu (nếu là hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (nếu đổi từ mẫu cũ sang mới).

-Nơi nộp hồ sơ cấp đổi:

+Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã. Trường hợp này sẽ là Công an Quận 6
+Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xem thêm: Mọi điều về sổ hộ khẩu 2018.