Tạm trú bao lâu thì được nhập hộ khẩu Quận 6 ?

Hướng dẫn người dân cư trú

Tạm trú và thường trú

Luật cư trú 2006 quy định, tạm trú và thường trú đều thuộc nơi cư trú của công dân. Nơi cư trú là chỗ ở hợp pháp mà Công dân thường xuyên sinh sống.

Điều 12, Luật cư trú 2006 quy định: Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp này có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

-Nơi thường trú của công dân. Là nơi công dân sinh sống, học tập, lao động thường xuyên, ổn định. Nơi thường trú không có thời hạn, là một chỗ ở nhất định. Công dân đã đăng ký thường trú được cấp sổ hộ khẩu.

-Nơi tạm trú của công dân. Là nơi công dân sinh sống, học tập lao động ngoài nơi đăng ký thường trú. Công dân không được phép đăng ký tạm trú tại nhiều hơn 1 địa điểm một lúc. Công dân đã đăng ký tạm trú được cấp sổ tạm trú.

Sổ tạm trú Quận 6

Kết quả đăng ký cư trú:Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú Quận 6.

Xem thêm: Tất tần tật về tạm trú 2018 Tại đây.

Xóa đăng ký cư trú

-Với hình thức thường trú. Xóa đăng ký thường trú được quy định tại Điều 22 Luật cư trú.

Công dân thuộc một trong các diện dưới đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

+Chết hay bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết.

+Được tuyển dụng vào Quân đội, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

+Trường hợp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện. Cơ quan quản lý cư trú trực tiếp xóa đăng ký thường trú.

+Định cư ở nước ngoài.

+Công dân đăng ký thường trú tại nơi ở mới.

-Với hình thức tạm trú. Xóa đăng ký tạm trú được quy định tại Khoản 5, Điều 30 Luật cư trú.

Trường hợp công dân đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập  tại địa phương có đăng ký tạm trú từ sáu tháng trở lên thì cơ quan đã cấp sổ tạm trú sẽ xóa tên công dân trong sổ đăng ký tạm trú.

Thời hạn tạm trú để được đăng ký thường trú tại Quận 6

Anh Nguyễn Trường Lâm cùng gia đình sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, Quận 6 từ tháng 5/2015. Gia đình anh đăng ký tạm trú dài hạn. Nay anh Lâm có nhu cầu đăng ký thường trú thì được biết cần có điều kiện về thời gian tạm trú.

Điều 20 Luật cư trú có quy định về điều kiện anh Lâm cần biết. Đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương với trường hợp đang tạm trú:

Yêu cầu có chỗ ở hợp pháp.Nếu đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì phải có thời gian tạm trú tại TP Hồ Chí Minh từ hai năm trở lên. Anh Lâm có nhu cầu đăng ký thường trú vào Quận 6 sẽ cần thời hạn tạm trú là 2 năm.

Hướng dẫn người dân cư trú

Hướng dẫn người dân cư trú.

Lưu ý. Thời hạn tạm trú tại TP Hồ Chí Minh phải là liên tục. Nếu tạm trú tại các nơi khác nhau trong thành phố thì có thể cộng dồn. Anh Lâm tạm trú từ tháng 5/2015 thì Sổ tạm trú chỉ có giá trị tối đa tới tháng 5/2017. Trường hợp anh không tiến hành gia hạn Sổ tạm trú thì sẽ không thỏa mãn điều kiện để đăng ký thường trú. Gia đình anh có thể chịu mức phạt hành chính 100 000 VNĐ – 300 000 VNĐ do vi phạm quy định cư trú. Ngoài ra, anh sẽ cần thực hiện tạm trú liên tục 2 năm lại từ đầu,

Xem thêm: Sổ tạm trú có thời hạn bao lâu?

Thủ tục đăng ký thường trú vào Quận 6

Công dân tiến hành đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú.

Địa điểm: Tại cơ quan công an huyện, quận, thị xã.

Hồ sơ gồm:

+Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu.
+Giấy chuyển hộ khẩu.
+Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.
+Giấy tờ tài liệu chứng minh đủ điều kiện về thời hạn tạm trú.

Trả kết quả: Trong vòng 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. Kết quả là sổ hộ khẩu, hoặc văn bản từ chối cấp có lý do.