Sổ tạm trú có thời hạn bao lâu tại Quận 6

Tạm trú là gì?

Tạm trú là hình thức sinh sống, hoạt động, lao động, học tập của công dân tại một địa điểm nhất định ngoài nơi thường trú. Nơi tạm trú thường có thời gian tạm trú nhất định.

Tạm trú và lưu trú khác nhau như thế nào?

Tạm trú hay lưu trú

Phân biệt tạm trú lưu trú.

-Điều 30 Luật cư trú 2006 quy định về Tạm trú. Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cơ quan Công an sở tại) và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú và cấp sổ tạm trú cho họ. Công dân đến ở tại địa điểm nào thì trong thời hạn 30 ngày cần đi đăng ký tạm trú. Địa điểm đăng đăng ký tạm trú là Công an xã, phường, thị trấn.

-Điều 31 Luật Cư trú 2006 quy định về Lưu trú. Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú. Trường hợp lưu trú thì chỉ cần thông báo, thủ tục đơn giản hơn tạm trú rất nhiều.

Xem thêm: Tất tần tật về tạm trú 2018 Tại đây.

Quy trình làm sổ tạm trú?

-Xin sổ tạm trú ở đâu?

Trưởng Công an xã, phường, thị trấn có quyền cấp sổ tạm trú cho cá nhân, hộ gia đình đáp ứng các điều kiện tạm trú.

-Quy trình làm sổ tạm trú Quận 6?

Xem thêm: Mọi thứ về sổ tạm trú KT3 ở Quận 6.

Tại cơ quan Công an xã, phường, thị trấn. Công dân đến đăng ký tạm trú tiến hành xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân đã đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở của công dân;

+Nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
+Bản khai nhân khẩu

Nếu rơi vào trường hợp mà chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờthì cần thêm sự đồng ý bằng văn bản của người chủ nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ.

-Trả kết quả: Sổ tạm trú, sau thời gian 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận được đủ hồ sơ. Hoặc phản hồi bằng văn bản nếu không cấp sổ tạm trú.

Thời hạn của sổ tạm trú ?

Sổ tạm trú có sổ tạm trú ngắn hạn và sổ tạm trú dài hạn (vô thời hạn). Thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân. Theo quy định của Luật cư trú sửa đổi 2013, dù sổ tạm trú dài hạn cũng chỉ tối đa không quá hai mươi bốn tháng.

-Khi hết thời hạn tạm trú

+Hộ gia đình hoặc cá nhân tiến hành thông báo xóa thông tin tạm trú. Trường hợp vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú. Lưu ý, tiến hành gia hạn tạm trú trước khi hết thời hạn tạm trú 30 ngày.
+Thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú.

-Phạt vi phạm sổ tạm trú

-Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng.

+Nếu hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú tại đó. Đại diện hộ không tiến hành gia hạn tạm trú thì có thể bị phạt hành chính với mức phạt 100 000 VNĐ đến 300 000 VNĐ.

-Trường hợp quá hạn sổ tạm trú. Cá nhân, hộ gia đình sẽ không được tính cộng dồn thời gian tạm trú liên tục.

Phạt vi phạm tạm trú Quận 6.

Xóa tên trong sổ tạm trú. Trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập từ sáu tháng trở lên tại địa phương đã đăng ký tạm trú.

-Hồ sơ gia hạn tạm trú

Công dân chuẩn bị hồ sơ nộp tại cơ quan Công an gồm có:

+Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
+Sổ tạm trú.
+Đối với trường hợp học sinh, sinh viên, học viên ở tập trung trong ký túc xá. Hoặc người lao động ở tập trung tại các khu nhà ở. Đối tượng này cần có văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo danh sách.