Tất tần tật về sổ Hộ khẩu 2018 Quận 6

Sổ hộ khẩu

-Theo Điều 24, Luật cư trú 2006, Sổ hộ khẩu hay hộ khẩu, là sổ được cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký thường trú. Giá trị của sổ này là để xác định nơi thường trú của công dân. Mẫu sổ hộ khẩu được phát hành bởi Bộ Công an. Việc cấp, cấp lại, đổi, sử dụng và quản lý sổ này được Bộ Công an thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

-Hiện nay thống kê thấy có 39 loại thủ tục liên quan đến đời sống người dân, yêu cầu phải có hộ khẩu. Sổ hộ khẩu gắn liên với công dân xuyên suốt từ lúc sinh ra tới khi mất đi. Từ việc làm giấy khai sinh cho đến giấy chứng tử. Thực hiện thừa kế, vay ngân hàng để kinh doanh. Hay sử dụng các dịch vụ xã hội, như xin học, mua nhà, lắp đặt Internet, công tơ điện, nước, điện thoại… Đến việc xác nhận cư trú, cấp biển số xe …

Cấp hộ chiếu – 1 trong 39 thủ tục hành chính cần hộ khẩu.

-Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình

+Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là chủ hộ. Trách nhiệm của chủ hộ là hướng dẫn các thành viên thực hiện đúng điều luật cư trú.

+Nhiều người có quan hệ gia đình ở chung một địa điểm thì được cấp chung một sổ hộ khẩu.

+Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.

-Sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân

Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau đây:

+Người có đủ năng lực hành vi và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân.

+Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác.

+Thương, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung.

+Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo sống tại cơ sở tôn giáo.

Thủ tục xin cấp sổ hộ khẩu

-Chuẩn bị hồ sơ

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định

+Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu

+Giấy chuyển hộ khẩu

+Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh.

-Thành phần hồ sơ

Trường hợp hộ gia đình, hoặc cá nhân ngoài địa bàn xã/thị trấn thuộc huyện đến đăng ký thường trú trên địa bàn:

+Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 02 bản theo mẫu.
+Bản khai nhân khẩu: 01 bản theo mẫu.
+Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định ). 01 bản có xác nhận của công an nơi chuyển đi.
+Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định. bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trừ trường hợp người đã có sổ hộ khẩu cho nhập khẩu vào hộ).
Trường hợp sau khi tách sổ hộ khẩu có chỗ ở hợp pháp trong cùng địa xã, thị trấn thuộc huyện:
+Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 01 bản chính theo mẫu.
+Sổ hộ khẩu gia đình: bản gốc (được nhận lại khi giải quyết xong).
+Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định (được nhận lại khi giải quyết xong).
-Trường hợp tách sổ hộ khẩu có cùng chỗ ở hợp pháp:
+Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 01 bản chính theo mẫu.
+Sổ hộ khẩu gia đình: bản gốc (được nhận lại khi giải quyết xong).
+Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ: 01 bản chính.

-Gửi hồ sơ

-Địa điểm nhận hồ sơ: Công an xã, thị trấn, hoặc Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
-Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ các ngày nghỉ: lễ, tết theo quy định).
-Kiểm tra hồ sơ:
+Nếu giấy tờ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
+Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện cho quy định pháp luật.

-Trả kết quả

+Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+Thời gian trả: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ các ngày nghỉ: lễ, tết theo quy định).
+Trình tự trả: Nhận phiếu hẹn, gửi kết quả. Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp với quy định của pháp luật, phải thông báo (bằng văn bản) nêu rõ lý do
+Kết quả: Sổ hộ khẩu.

Quy định mới về dần xóa bỏ Sổ hộ khẩu

-Bỏ sổ hộ khẩu là bước đi tất yếu trong lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử. Tuy nhiên có thể hiểu rằng đây là việc bỏ đi phương thức quản lý giấy tờ. Bộ Công an chuẩn bị chuyển qua cách quản lý dân cư trên dữ liệu điện tử quốc gia. Từ đó tiết kiệm chi phí quản lý, in ấn; giảm bớt thủ tục hành chính.
-Suốt 10 năm, gia đình chị Nguyễn Thu Trang (Hà Tĩnh) tiến thoái lưỡng nan. Ở quê thì chỉ làm nông chả đủ ăn, lên thành phố có việc làm tại Quận 6 thì con cái lại vướng chuyện học hành. Do không có hộ khẩu ở thành phố, con trai chị không thể học trường công lập. Chị đành gửi về quê nhờ ông bà chăm sóc. Quy định mới có thể khiến những người như chị Trang vui mừng.

-Nghị quyết 112/NQ-CP được thủ tướng chính phủ ký ban hành. Thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Có hiệu lực từ ngày 30/10/2017.

Bộ Công an họp báo về bỏ sổ hộ khẩu.

Theo đó, hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu bị bãi bỏ và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

-Đây là tập hợp thông tin cơ bản được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin. Thời gian chính thức bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu phụ thuộc vào việc hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu này thể hiện 15 thông tin cơ bản của công dân. Đồng thời kết nối với các bộ ngành đang quản lý các thông tin khác. Triệt để đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ công dân. Theo đó, 15 trường thông tin cơ bản về công dân sẽ được tổ chức thu thập, cập nhật gồm:

+Họ, chữ đệm và tên khai sinh
+
Ngày, tháng, năm sinh;
+Giới tính;
+Nơi đăng ký khai sinh;
+Quê quán;
+Dân tộc;
+Tôn giáo;
+Quốc tịch;
+Tình trạng hôn nhân;
+Nơi thường trú;
+Nơi ở hiện tại;
+Nhóm máu;
+Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp;
+Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ;
+Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích
.

-Bộ Công an cho biết: 30/10/2017 Nghị quyết 112 thông qua phương án bỏ sổ hộ khâu. Việc này cần có lộ trình thực hiện vì ảnh hưởng nhiều khía cạnh dân cư. Bộ Công an sẽ phải thực hiện nhiều công việc để rút gọn các loại giấy tờ thủ tục hành chính. Ít nhất đến năm 2020 mới bỏ hoàn toàn hộ khẩu giấy